Universell utforming


Vi forplikter oss til å tilby et nettsted som er tilgjengelig for alle mennesker, uavhengig av deres forutsetninger og teknologi som brukes.Vi jobber kontinuerlig med å forbedre tilgjengeligheten til våre nettsteder for å sikre lik tilgang for alle. Vi oppfyller WCAG 2.1 nivå AA retningslinjer, noe som hele tiden er et pågående arbeid og vi fortsetter å jobbe mot vårt mål om å fremme tilgjengelighet for alle.

Vi ønsker gjerne din tilbakemelding på hvordan vi kan forbedre oss. For eventuelle spørsmål kontakt oss gjerne på post@autor.no.